Kết quả tìm kiếm

 • ETF BĐS 02 - Mặt tiền Hương Lộ 2

  ETF BĐS 02 - Mặt tiền Hương Lộ 2

  phường Long Tâm, Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  Tiền mặt
  Giá mua: 3 tỉ 450 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 2,570,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  ETF
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Dự án ETF BĐS 01

  Dự án ETF BĐS 01

  xã Long Phước, thành phố Bà Rịa
  Tiền mặt
  Giá mua: 2 tỉ 700 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 400,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  ETF
  Bà Rịa - Vũng Tàu