Kết quả tìm kiếm

 • Sala Phú Mỹ

  Sala Phú Mỹ

  Cảng nội địa Đức Hạnh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Tiền mặt
  Giá mua: 4 tỉ 500 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 1,350,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 3,150,000,000 %
  Phân phối
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Phước Hải Second Home

  Phước Hải Second Home

  Long Mỹ, Đất Đỏ, Bà Rịa
  Tiền mặt
  Giá mua: 1 tỉ 728 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 1,728,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  Phân phối
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Biệt thự Eco Dragon

  Biệt thự Eco Dragon

  phường Long Hương, Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Tiền mặt
  Giá mua: 2 tỉ 696 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 2,696,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  Phân phối
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Nhà phố Eco Dragon

  Nhà phố Eco Dragon

  phường Long Hương, Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Tiền mặt
  Giá mua: 1 tỉ 660 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 1,660,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  Phân phối
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Khu dân cư Gia Phát- E14

  Khu dân cư Gia Phát- E14

  xã Hòa Long, Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  Tiền mặt
  Giá mua: 1 tỉ 632 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 1,632,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  Ký Gửi
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Dubai Bà Rịa

  Dubai Bà Rịa

  xã Hòa Long, Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  Tiền mặt
  Giá mua: 1 tỉ 783 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 534,900,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 1,248,100,000 %
  Phân phối
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kim Dinh 1

  Kim Dinh 1

  phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa
  Tiền mặt
  Giá mua: 1 tỉ 100 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 1,100,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  Phân phối
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  ETF BĐS 02 - Mặt tiền Hương Lộ 2

  ETF BĐS 02 - Mặt tiền Hương Lộ 2

  phường Long Tâm, Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  Tiền mặt
  Giá mua: 3 tỉ 450 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 2,570,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  ETF
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Khu dân cư Gia Phát- A26 (ĐÃ BÁN)

  Khu dân cư Gia Phát- A26 (ĐÃ BÁN)

  xã Hòa Long, Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  Tiền mặt
  Giá mua: 1 tỉ 378 triệu
  • Tiền mặt
   Tiền mặt: 1,378,000,000 VND
  • Tiền vay
   Tiền vay: 0 %
  Tư Vấn
  Bà Rịa - Vũng Tàu